Välkommen till Trädfällaren i Mälardalen!

Trädfällaren i Mälardalen är ett företag specialiserat på nedtagning av träd vid begränsade utrymmen. Vi erbjuder oss även att fräsa bort stubbar, kapa upp virke i vedlängder, transportera bort ris och virke samt behandla stubbar mot rot- och stubbskottsuppslag.

Dessutom utför vi skogsarbeten samt tomtavverkningar.

Vi är certifierade och ansvarsförsäkrade för Er säkerhet! Fritt kostnadsförslag samt 18 års branscherfarenhet.

Kontakta oss gärna med Era frågor!Ring Johan Sahlin 0709-936 206, eller mejla!