Uppkapning i vedlängder

Jag kan givetvis erbjuda uppkapning av stamdelar och grenar i önskade längder.